Fotoğraflar

2-3 Şubat 2013 TVHB Toplantısı Gerçekleştirildi

 Antalya,Muğla, Isparta ve Burdur odaları ile daha önce İzmir`de yaptığımız toplantı sonrasında aldığımız karar ve önerileri İzmir Veteriner Hekimler Odası olarak 2-3 Şubat 2013 tarihinde Ankara`da Merkez Konseyimiz tarafından düzenlenen toplantıda dile getirdik.
Özellikle işyeri Veteriner Hekimliği, sözleşmelerin tüm odalarca bir örnek uygulanması, fiyat tarifeleri uygulamaları, yeni kayıt sistemleri,Tarsim,Tarım Danışmanlığı vb. konular için çözüm önerileri tartışıldı.
H.Gökhan ÖZDEMİR
İzmir Veteriner Hekimler
Odası Başkanı

Comment here