Fotoğraflar

2013 Yılı İçin Asgari Ücret Tarifesi Belirleme Toplantısı

 2013 yılı asgari ücret tarifnamesi belirlenmesi için Meslektaşlarımızla toplantı yapılmıştır.
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yayımlanacaktır.
Bilgilerinize rica ederiz.
İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI
Yönetim Kurulu

Comment here