Basın Açıklamaları

5 Haziran Dünya Çevre Günü

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

BASINA VE KAMUOYUNA                  

05/06/2021                       

DÜNYAYI RESTORE ETMEK HEPİMİZİN ELİNDE

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Dünya üzerindeki fevkalade dengeyi anlamak, anlamlandırmak ve sahip çıkmak için yetersiz kalan insanlar yüzünden insanlık ve dünyamızın geleceği hep tehdit altında.

Dünya Çevre Gününde uzmanlar bir kez daha anımsatıyor: “Zamanı geriye çeviremeyiz ama artık doğayla barış içinde yaşamayı öğrenebiliriz”

Bu yıl dünyanın restorasyonu için harekete geçmek gerektiği vurgulanıyor.

Ancak “restorasyon” denildiğinde, var olanı yenilerken canımızın istediğini, aklımıza eseni, cebimize gireni değil dünyada sürdürülebilir yaşamı sağlayacak düzenlemeleri anlamamız gerekiyor.

Dünyayı yeniden restore etmekten kasıt; şimdiye kadar hakkımız ve haddimiz olmadığı halde doğaya ve tüm yaşamlara yaptığımız, yanlış müdahaleleri çok geç olmadan düzeltmek.

Çevre kirliliğinin boyutları geri dönüşümsüz bir hâl almadan engellemek, doğanın ve doğadaki canlıların yok oluşuna neden olacak faaliyetleri durdurmak dünya için restorasyonun ilk adımları olacaktır.

Restorasyon; eski bir yapıda bozulmuş, yıkılmış olan yerleri aslını bozmayacak biçimde onarmak demektir.

            Restorasyon mevcut karasal yapıda orman, sulak alan, göl, nehir gibi ekosistemin doğal parçalarındaki kayıpları gidermek olarak tanımlanmaktadır. Restorasyon; “Burası sulak alan ama o zaman imara açamıyoruz dolduralım toprakla, yoksa insanlar nerede yaşayacak?” projeleri üretmek yerine sulak alanları koruyarak ekosisteme sahip çıkarak zenginleşen kentsel yapılarda, imara uygun alanları planlı şekillendirmek demektir. Sulak alanlardaki yaşamların varlığının insan hayatı için uzun vadede daha önemli olduğunu bilmek demektir. Arılar yok olursa gıdaya dair geleceğimizin dara gireceğinin farkında olmak demektir. Deniz kirliliğini çözmek için tüm sektörlerin sorumluluk alması restorasyon için atılan adım demektir. Restorasyon insan eliyle her şeyin yapılabilir olması demek değildir. Restorasyon denizlerin doğal ekosistemini bozacak projeler üretmek ve bunun mevcut ekosistemdeki dengeyi yok sayması hiç değildir.

Dünya için restorasyon; İnşaat sektörünün de, sanayicinin de, madencinin de doğaya doğal müdahalelerle insanlığa hizmet etmesinin mümkün olduğunu görebilmek ve buna çabalamak demektir.

Dünyayı iyileştirebilmek için biz Veteriner Hekimler nasıl “Tek Sağlık” diyor, bu çatı altında başta sağlıkçıların birleşmesini öneriyorsak, çevrenin korunması ve dünyanın restorasyonu için de “Tek Sağlık” kavramının tüm meslek gruplarınca anlaşılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Dünyanın geleceğinin kendi varlığından çok daha kıymetli olduğunun farkında olan tüm sektör çalışanlarını “Dünya Çevre Günü”nde düşünmeye davet ediyoruz.

H. Gökhan ÖZDEMİR

Başkan

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu adına

admin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
admin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
Latest Posts

Comment here