Basın Açıklamaları

Böyle Çıkacaksa Çıkmasın

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

BASINA VE KAMUOYUNA                       

06/02/2021

BÖYLE ÇIKACAKSA ÇIKMASIN

17 yıldır beklentilerimizle birlikte mevcut sorunların da büyüdüğü hayvan haklarına dair düzenleme olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun yakında TBMM ye geleceği haberleri bizi “Böyle Çıkacaksa Çıkmasın” demek zorunda bırakmıştır.

Yıllardır söylediğimiz gibi sahipli sahipsiz hayvan ayrımının kalkacak olması ve hayvanlara eziyet, işkence, öldürülmelerine ilişkin maddelerin ceza kapsamına alınması konusu sevindirici olmakla birlikte, halen büyük resme ilişkin yeterli önlemlerin alınmadığını görmek endişe verici olmuştur.

Yasada son düzenlemeler öncesi tüm milletvekillerine bazı önemli noktaları maddeler halinde hatırlatmak istiyoruz:

– Hayvanını sokağa terk etmenin cezası en az 10.000 TL olmalıdır. Çünkü bugün yaklaşık bu miktarları ödeyerek herhangi bir ırk kedi ya da köpeği satın alan insanlar vardır. Gerek bu açıdan gerekse sahiplendiği hayvan ile geçireceği en az 10-15 yıllık bir birliktelik süresinde; beslenmesi, bakımı, sağlık kontrolleri, gerektiğinde tedavileri ile ilgili masraflar da dikkate alındığında dile getirilen Binbeşyüz TL ne yazık ki caydırıcı olmayacaktır.

– Tüm hayvanlara mikroçip takılmasına ilişkin düzenleme yine temenni niteliğinde kalırsa kayıt altına almaya dair etkin yaptırım ve destek verilmesi sağlanmazsa, hayvan kayıt sistemi güvenilir bir şekilde kurulmazsa yine hayvanların sahipsiz kalmalarına engel olunamayacaktır.

– Bir başka önemli konu da hayvanların yasal olarak ticaretine engel olunmasıdır. Eğer yasal olarak evcil ya da yabani hayvan ticaretine izin verilmez ve kontrol altında tutulmazsa, mevcut yasa ile de bir türlü takibi yapılıp engellenemeyen merdiven altı üretimler hiç takip edilemeyecek yine engellenemeyecektir.

– Hayvanların temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkına dair ilgili kurumların yapması gereken düzenlemelerde hiç bir iyileştirmenin olmaması da temel sorunlardandır. Geçici Hayvan Bakımevleri ve Veteriner Hekimlik hizmetleri ne yazık ki Belediye Başkanlarının ilgisi ile sınırlı kalmaktadır. Yasanın sorumlusu ve denetçisi kurumda yeterli sayıda Veteriner Hekimin 5199 sayılı Kanun kapsamında çalışmasının da sağlanması gerekmektedir. Aksi taktirde etkin denetim olmadığı sürece yine cezai yaptırımların uygulanması mümkün olmayacaktır.

Hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alınması, hayvan sahiplendirmeye dair kriterlerin belirlenmesi, sistemin doğru bir şekilde işlemesinin takip ve denetimi, kısırlaştırma çalışmaları dahil hayvan nüfusu kontrolü ve sağlığına ilişkin maliyetlerin kamu kaynaklarından desteklenmesine ilişkin düzenlemelerin yapılması, tehlike arz eden hayvanlarla ilgili ayrıntılı düzenlemelerin olması, yerel hayvan koruma görevlilerinin koordinasyonunun yapılması, yerel yönetimlerde Veteriner Hekimlik hizmetlerinin Veteriner Hekimlik mesleğine yakışır şekilde düzenlenmesi için yeterli alt yapı, donanımın ve personelin sağlanması, geçici hayvan bakımevlerinin standartlarına dair kapasitelerine uyumlu ayrıntılı düzenlemelerin ve ruhsatlandırma kriterlerinin belirlenmesi, denetimle görevli kurumlarda yeterli sayıda Veteriner Hekim kadrosu sağlanmasının yanında hayvan haklarına ilişkin eğitimlerin ilgili Bakanlıklar düzeyinde ele alınması sağlanmadıkça, kısaca tüm düzenlemelerle ayrıntılı olarak büyük resme dair yapılması gerekenler yapılmadıkça ve “Hayvanları Koruma Kanunu Böyle Çıkacaksa Çıkmasın”.

Bu konuda bir 17 yıla daha sabrımız yok.

Veteriner Hekim Dr. Ebru TONG

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri

Yönetim Kurulu adına

admin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
admin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
Latest Posts

Comment here