Basın Açıklamaları

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

  BASINA VE KAMUOYUNA

12/03/2021

İSTİKLÂL MARŞI’ NIN KABULÜNÜN 100. YILINDA

VATAN ŞAİRİ MESLEK BÜYÜĞÜMÜZÜ SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

            Vatan Şairi Mehmet Akif ERSOY, pek çok eserinde dile getirdiği özgürlüğü, İstiklâl Marşı mızın dizelerine de işlemiştir.

            Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra evlerinin de yanması üzerine zor günler geçirdiği dönemde bir an evvel meslek sahibi olabilmek ve ailesine bakabilmek amacıyla ülkemizin ilk Sivil Veteriner Okuluna kaydolmuş, o dönemde 4 yıllık olan Halkalı Baytar Mektebini 1893 yılında birincilikle bitirmiştir. Okul yaşamının son iki yılında da şiire olan ilgisi şekillenmiştir. Mezun olduktan sonra Orman, Vaadin ve Ziraat Nezaretinde Veteriner Hekim olarak göreve başlamış, 1913 yılına kadar memuriyet hayatını sürdürmüştür.        Bakanlıkta çalıştığı süre boyunca Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan’ da bulunmuş, halkla iç içe olarak icra edilen mesleği sayesinde tüm gerçeklerle yüzleşme şansına sahip olmuştur. Bu süreçte gördüklerini, yaşadıklarını ve duygularını şiirleri ile anlatmaya başlamıştır. II. Meşrutiyetin ilanı sonrasında İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmuş ve Cemiyet üyeliği yemininde geçen “Cemiyetin bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat edeceğim” ifadesinin “sadece iyi ve doğru olanlarına” şeklinde değişmesini sağlamıştır.

            Halkalı Baytar Mektebinde almış olduğu eğitim ve pozitif bilim yaklaşımı sayesinde memleket gerçeklerini görebilmiş, sorunları doğru tahlil ederek çözümüne dair çalışmalarında edebi yeteneğini kullanmıştır.

            Haksızlığa karşı tavrı ve mesleğine olan sevgisi de Mehmet Akif ERSOY’ un en belirgin kişilik özellikleri olarak tarihteki yerini almıştır.

            Kendi varlık ve menfaatinden önce milletinin varlık ve menfaatini gözetmenin erdemine sahip nice evlatlar yetiştiren memleketimizin refaha kavuşmasının, akıl ve bilimin yolunda inanç ve azimle mümkün olacağının en güzel örneklerinden biri de Mehmet Akif ERSOY’dur.

            Özgürlük yaşamın her aşamasında ve milletlerin var oluşunda önemlidir. Mesleki faaliyetlerin bilimin ışığında özgür kılınmasını sağlamak da meslek örgütlerinin birincil görevidir. Mesleklerin özgür kılınması vatana millete yararlı işlerin yapılabilmesi için de öncelikli koşullardandır.

            Özgürlük ve bilime sevdalı Vatan Şairi meslektaşımız Mehmet Akif ERSOY’u  rahmetle anarken, mesleğimizle ilgili yasal düzenlemelerin bilimsel dayanaklarla paralel olarak hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha anımsatmayı görev biliyoruz.

            Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan saygısızlıklar ve yanlışlar karşısında, kişisel makam ve mevkii kaygısına düşmeksizin, bu yanlışa sebep olan her kim olursa olsun meslek büyüğümüz Mehmet Akif ERSOY’ u örnek alarak, etik duruşlarıyla mesleğine ve meslektaşlarına sahip çıkan tüm yetki sahibi meslektaşlarımızın her zaman yanında olacağız.

            12 Mart 1921 İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği günün 100. yıldönümünde Vatan Şairi meslek büyüğümüz Mehmet Akif ERSOY başta olmak üzere ülkesinin gelişimine ve halkının sağlığına emek vermiş tüm Veteriner Hekimlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

H. Gökhan ÖZDEMİR

Başkan

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu adına

admin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
admin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
Latest Posts

Comment here