Fotoğraflar

Küçük Hayvanlarda Klinik Hematoloji Seminer – 20.01.2013

 İzmir Veteriner Hekimler Odası ve Klivet İzmir Şubesi ile birlikte düzenlediğimiz Küçük Hayvanlarda Klinik Hematoloji, Transfüzyon Tıbbı ve Hemostazis konulu seminerde, Hayvanlarda kan bankacılığı,Pratik transfüzyon, Kanın depolanması, Donör seçimi, Kan Toplanması, Kan gruplarının saptanması, çapraz karşılaştırma, Transfüzyon reaksiyonları gibi konularda İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr.Murat ARSLAN tarafından detaylı bir sunum yapılmış, programın öğleden sonraki kısmında uygulama yapılmıştır. Seminerimize Klivet Başkanı Prof.Dr.Nilüfer AYTUĞ`da katılmıştır. Seminere katılan meslektaşlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

Comment here