Fotoğraflar

TVHB Oda Başkanları Toplantısı 5-6 Ocak 2013

 Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından 05-06 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da Oda Başkanları istişare toplantısı düzenlenmiştir.Toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Hayvancılık Genel Müdürü Yard Dr İbrahim Özcan,Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr.Nahit Yazıcıoğlu,Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı Dr Ali Ayar,Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Semra Yılmaz,Gıda İşletmeleri ve Kodeksi Daire Başkanlığı Et ve Yumurta Çalışma Grubu Sorumlusu Veteriner Hekim Hamit Demirtaş 5996 sayılı kanun kapsamında AB müktesabatı doğrultusunda hazırlanan yönetmeliklerle ilgili uygulama ve yapılacaklar konusunda bilgi vermişlerdir.Ayrıca Oda Başkanlarınca sunulan öneri ve sahada karşılaşılan problemler ile ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgi alış verişinde bulunulmuştur.Daha sonra Oda Başkanları ve Merkez Konseyi yöneticileri ile yapılan toplantıda tüm odalarla yapılacak uygulamaların bir örnek olması gerektiği mesleki sorunlar ve yapılacak çalışmalar vb konularda görüş alışverişinde bulunulmuş,İzmir Veteriner Hekimler Odamızın içinde bulunduğu bir komisyon kurularak yapılacak çalışmalar sonrasında özellikle işyeri Veteriner Hekimliği sistemi kurulması için bir yönetmelik çalışmasının yapılması kararlaştırılmıştır. 

H.Gökhan ÖZDEMİR

 İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı

Comment here