Dilekçe ve Formlar

Sözleşmeler

Sözleşmeleri Dizüstü / Masaüstü Bilgisayarınıza indirmeden önce lütfen okuyunuz.

SÖZLEŞMELER

 1. Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliğine Göre Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi
 2. Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünlerini Üreten, İthal Eden ve Satan İşyerleri İle Veteriner Hekim Sözleşmesi
 3. Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Farmakovijilans Sorumlusu ve Pazarlama Sorumlusu)
 4. Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Farmakovijilans Sorumlusu)
 5. Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Pazarlama Sorumlusu)
 6. Laboratuvarlarda Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi
 7. Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Teknik Müdür)
 8. Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Sorumlu Veteriner Hekim)
 9. Yem Fabrikası ve Diğer İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi
 10. (9-1) Yem Fabrikası ve Diğer İşletmelerde Çalışan (Yem – Rendering – Hayvansal Atık İşleme) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi
 11. Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik ve Muayenehanelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi
 12. (11-1) Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik ve Muayenehanelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi – Yarı zamanlı
 13. (11-2) Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik ve Muayenehanelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi – Uzman Veteriner Hekim
 14. Hayvan Hastanelerinde, Veteriner Muayenehane ve Polikliniklerinde Çalışan (Sorumlu Yönetici) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi
 15. Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi
 16. 15-1 Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi Yarı Zamanlı
 17. Gıda İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi Yarı Zamanlı
 18. Gıda İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi Tam Zamanlı
 19. Deney Hayvanları Üretim ve Uygulama Alanlarında Çalışacak Veteriner Hekim Sözleşmesi
 20. Danışmanlık Şirketlerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi
 21. Damızlık Birliklerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi
 22. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticaretinde Çalışacak Veteriner Hekim-İşveren Hizmet Sözleşmesi
 23. Laboratuvarlarda ve Deney Hayvanları Uygulama ve Üretim Alanlarında Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi Uzman Veteriner Hekim
 24. Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi (Hayvan ithalatı yapan işletmeler)
 25. Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Alım Sözleşmesi A Sınıfı
 26. Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Alım Sözleşmesi B Sınıfı
 27. Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Alım Sözleşmesi C Sınıfı
 28. Hipermarket İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi